Osoby niewidome

Od kilku lat, corocznie, we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańsk realizujemy zajęcia wspierające edukację dzieci niewidomych i słabowidzących. Oferta skierowana jest do dzieci realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Miasta Gdańsk i ma charakter komplementarny względem zajęć wspierających, dostępnych w ich macierzystych szkołach.

Projekt jest realizowany w ciągu roku szkolnego od września do czerwca i obejmuje następujące obszary:

  • Terapia integracji sensorycznej: terapia związana z procesami koordynacji zmysłowo–ruchowej prowadzona w specjalistycznie wyposażonej sali. Zajęcia terapeutyczne muszą być poprzedzone diagnozą procesów integracji sensorycznej przeprowadzoną w 3 spotkaniach 60 minutowych.
  • Terapia wzroku: terapia nakierowana na stymulowanie zachowanych funkcji widzenia u dzieci ze słabowzrocznością prowadzona w specjalistycznie wyposażonej i przygotowanej sali.
  • Obsługa sprzętu specjalistycznego: konsultacje dotyczące odpowiedniego dla specyfiki funkcjonowania dziecka specjalistycznego sprzętu elektronicznego, wspomagającego funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością wzroku. Konsultacje obejmują instruktaż użytkowania przykładowego oraz posiadanego przez dziecko sprzętu specjalistycznego.
  • Orientacja przestrzenna: nauka poruszania się z białą laską, przewodnikiem, wykorzystywania docierających informacji, strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach. Przygotowanie do poruszania się w terenie znanym, mało znanym oraz nieznanym. Zajęcia będą się odbywały zarówno w przestrzeni zamkniętej, jak i w otwartym środowisku (w zależności od stopnia samodzielności ucznia).
  • Nauka czynności życia codziennego: nauka uzyskiwania samodzielności w czynnościach samoobsługowych i wykonywanie ich w sposób kompensujący niepełnosprawność wzroku. Zajęcia będą się odbywały zarówno w przestrzeni gabinetu terapeutycznego, w domu ucznia, jak i w otwartym środowisku (w zależności od stopnia samodzielności ucznia).
  • Wsparcie psychologiczne: skierowane do młodzieży z niepełnosprawnością wzroku i ich rodziców w formie konsultacji. Doradztwo w sytuacjach trudnych, związanych z realizowanymi czynnościami terapeutycznymi oraz z funkcjonowaniem w szkole i środowisku rówieśniczym.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w poszczególnych obszarach.

W przypadku wolnych miejsc na zajęcia przyjmujemy  w ciągu całego roku szkolnego na podstawie:

  • orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną;
  • orzeczenia o niepełnosprawności wydanego z uwagi na wzrok;
  • deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Wszelkie dodatkowe informacje i zapisy pod numerem telefonu (58) 553 02 61 w. 43 lub kom. 517 494 714 – kontakt z  Magdalena Kowalska:  magdalena.kowalska@psouu.gda.pl

indeks