Category Archive Zespół

Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju Po Drodze

jest niepubliczną placówką utworzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. Jesteśmy Zespołem Specjalistów pracujących na rzecz dzieci, młodzieży a także rodziny i szkoły. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. W Poradni zatrudniony jest psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI, fizjoterapeuta. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. Świadczymy usługi dla klientów z terenu całej Polski. Przyjmujemy bez rejonizacji, bez skierowań, bez kolejek.

Nasz zespół:

Magdalena Kowalska psycholog, doradca zawodowy

MagdaK3Doświadczenia w zakresie diagnozy i terapii zdobyłam w trakcie pracy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie. Pracowałam z małymi dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. W latach 2009-2012 byłam doradcą zawodowym w Akademickim Centrum Karier na AWFiS w Gdańsku, gdzie prowadziłam szkolenia i konsultacje dla studentów. W swojej pracy cenię sobie najbardziej możliwość ciągłego rozwoju, uczenia się i zdobywania ciekawych doświadczeń poprzez kontakt z drugim człowiekiem. Od 2011 roku na stałe współpracuję z PSONI a od września 2015 r. pełnię funkcję Dyrektora Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”. Prywatnie jestem… żoną, mamą, siostrą, przyjaciółką… Najlepiej wypoczywam poprzez sport – bardzo lubię pływać, żeglować, tańczyć i chodzić po górach.

Agnieszka Szpilarewicz-Skrzypska technik-handlowiec, doradca zawodowy

Aga S

Moje życie zawodowe związane jest z pracą administracyjną, która stwarza możliwość poznawania wielu ciekawych osób oraz zdobywania różnorodnych doświadczeń.

W Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pracuję od 2013 roku na stanowisku pracownika biurowego. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, które bardzo cenię, gdyż dzięki nim mam możliwość wzbogacać swoją wiedzę.

Z mężem i dwójką naszych kochanych dzieci lubimy wspólnie spędzać czas na łonie natury, przy grach planszowych, w kinie i na koncertach. Uwielbiam relaksować się słuchając m. in. poezji śpiewanej oraz czytając książki o Syberii i wyprawach na Bieguny.

Anna Superson psycholog z przygotowaniem pedagogicznym

SupersonDoświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku, odbywałam praktyki w Szpitalu Dziecięcym „Polanki” oraz Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Sopocie. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzinami. Ukończyłam między innymi szkolenia z zakresu: systemowej terapii rodzin, diagnozy neuropsychologicznej w pracy i terapii dzieci ze złożoną niepełnosprawnością, teorii i terapii integracji sensorycznej I st. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Od kilku lat jestem zawodowo związana z Niepubliczną  Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” w Gdańsku.

Iwona Szczepaniak dyplomowany logopeda

F2

Prywatnie jestem mamą trzech fajnych chłopaków a zawodowo pedagogiem wczesnoszkolnym i przedszkolnym oraz od ponad 20 lat dyplomowanym logopedą.

Wiedzę praktyczną zdobyłam pracując w placówkach oświatowych (szkoły podstawowe i przedszkola)oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji i Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Przez cały okres mojej zawodowej pracy intensywnie się doszkalałam i dzięki wielu ukończonym kursom (Integracja Sensoryczna, Komunikacja Pozawerbalna, Metoda Krakowska, Terapia Castillo Moralessa, Afazja dziecięca) oraz udziałowi w wielu konferencjach (Wady genetyczne, metody karmienia, FAS) staram się zawsze dobrać odpowiednią metodę do dziecka – nigdy odwrotnie. Zawsze przynosiło to oczekiwane efekty.

Bardzo lubię dzieci i one doskonale to wyczuwają dlatego zwykle świetnie nam się współpracuje.

Tatiana Młodowska (w trakcie urlopu rodzicielskiego) mgr filologii polskiej, językoznawca, logopeda ze stopniem nauczyciela kontraktowego, specjalista z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej

Tatiana

Moje zainteresowania i praktyka logopedyczna koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z profilaktyką i skutecznością terapii logopedycznej w przypadkach opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń związanych z nabywaniem języka przez dzieci oraz rozpadem/zakłóceniami komunikacji językowej, płynnością mowy.

W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji, korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego. Uczestniczyłam w wielu krajowych i zagranicznych szkoleniach i stażach logopedycznych. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze w pracy z dziećmi z różnymi schorzeniami, prowadziłam systematyczną terapię służącą korygowaniu nieprawidłowej wymowy, pracowałam z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością, zespołami genetycznymi, prowadziłam konsultacje logopedyczne z rodzicami.

Kinga Stolarska psycholog, terapeutka Integracji Sensorycznej

F1Zawodowo pasjonuje się psychologią rozwojową i społeczną – w szczególności zagadnieniami związanymi wielozmysłowym rozwojem dziecka, komunikacją i budowaniem relacji. Prowadząc terapię staram się patrzeć na każde dziecko jako na niepowtarzalną, autonomiczną osobę, dostrzegać jej potencjał i potrzeby. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach. Ukończyłam m.in: Integracja sensoryczna w rozwoju niemowląt i dzieci, Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m, Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej, Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci. W PSONI na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej pracuję od 2014 roku, od 2015 roku prowadzę również terapię w ramach Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”. Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci o niespożytej energii i dużej ciekawości świata, nieustannie inspirujących mnie do rozwoju. Dużo radości sprawia mi zgłębianie tajników komunikacji w duchu Porozumienia Bez Przemocy, fotografowanie oraz jazda konna i taniec.

Sylwia Szeligowska, logopeda

Szeligowska

Ukończyłam na Uniwersytecie Gdańskim licencjat z Logopedii i Wczesnej edukacji z terapią pedagogiczną oraz studia magisterskie z Wczesnej interwencji logopedycznej. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w ośrodkach, gdzie miałam okazję prowadzić i obserwować zajęcia z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej, Metody Krakowskiej, terapii osób z zaburzeniami słuchu oraz z niepłynnością mowy. Swoją wiedzę staram się nieustannie poszerzać na szkoleniach i konferencjach. Ukończyłam szkolenia podstawowe i uzupełniające z Metody Krakowskiej (m.in. symultaniczno-sekwencyjna Nauka Czytania, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych,). Uczestniczyłam także w szkoleniach z zakresu zaburzeń płynności mowy (m.in. „Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń niepłynności mówienia, stopień I”, „Terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym”, „Pallin PCI”) oraz innych (m.in „Karmienie terapeutyczne”, „Komunikacja alternatywna”, „Podstawy ortodoncji dla logopedów”,). W poradni pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, co daje mi wiele satysfakcji.

Zawodowo pasjonuje mnie terapia osób z niedosłuchem oraz z zaburzoną płynnością mowy.

Prywatnie lubię słuchać muzyki rockowej oraz wypoczywać nad jeziorem.