Category Archive Aktualności

Warsztaty dramowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz rodzeństwa

OPIS WARSZTATÓW DRAMOWYCH

PROWADZĄCA: Halszka Gaczoł

 • pedagog specjalny.
 • terapeuta.

W 2009 roku ukończyła studia licencjackie pedagogiki – edukacji niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną na Uniwersytecie Gdańskim, broniąc pracę licencjacką pt.: „Drama jako metoda terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną”. W 2012 roku po ukończeniu studiów magisterskich wyjechała na Wolontariat Europejski (EVS) do Madrytu, gdzie pracowała jako wolontariusz w Fundacji Betesda w rezydencji dla osób z niepełnosprawnością jako opiekun, instruktor, pedagog oraz terapeuta. Od 2013 roku pracuje jako pedagog w Środowiskowym Domu Samopomocy przy gdańskim kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W 2015 roku prowadziła terapię indywidualną w ramach autorskiego programu w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku. Od 2001 roku nieprzerwanie bierze udział w różnych projektach teatralnych jako uczestnik lub prowadząca. Jako uczestnik m.in. w warsztatach musicalowych, kabaretowych, teatralnych i dramowych. Prowadząca warsztaty z dramy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w Środowiskowym Domu Samopomocy. Aktorka współpracująca z różnymi  grupami Teatru Poza tym, z Teatrem Razem, Teatrem Błękitna Sukienka. Występowała m.in. z  Teatrem Błękitna Sukienka w spektaklu „Podróż do wnętrza pomarańczy” w 2015 roku w Gdańsku, w teatralnym projekcie multimedialnym „Mickiewicz Open Source – Dziady 2.0” w 2011 roku w Gdańsku; z grupą z Hope St Ltd Apprentices z Wielkiej Brytanii podczas otwarcia wystawy „Picasso: Peace and Freedom” w Tate Liverpool w 2010 roku; z Teatrem Razem na XIII, XVIII i XIX Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w Gdańsku. Uczestniczyła w szkoleniach z metody dramy oraz warsztatach dramowych prowadzonych  przez: dr Adama Jagiełło-Rusiłowskiego, Aleksandrę Chodasz, Rachelę Molicką, Jarosława Rebelińskiego, Wojciecha Trzaskowskiego, Monikę Kazimierczyk i Ritę Jankowską.

CZAS TRWANIA JEDNEJ SESJI: 1,5 – 2h

LICZBA OSÓB W GRUPIE: 12 – 16 osób

PRZEDZIAŁ WIEKOWY UCZESTNIKÓW: 12 – 15 lat lub 15 – 18 lat

CEL GŁÓWNY

Drama, oparta na wchodzeniu w rolę, daje szansę na bezpieczne przeżywanie  i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, uczy skutecznej komunikacji oraz wpływa na poprawienie relacji między uczestnikami, co następnie przekłada się na codzienne funkcjonowanie w środowisku. Uczestnictwo w tym twórczym działaniu umożliwia i ułatwia wyrażanie emocji oraz nabycie akceptacji siebie i innych, czego następstwem jest odprężenie i dobre samopoczucie. Włącza wszystkich do wspólnej pracy, a naukę łączy z czerpaniem przyjemności, wyzwalaniem radości z tworzenia. Dostarcza bodźców stymulujących rozwój mowy (nie tylko werbalnej), wyobraźni i fantazji, a także rozwój społeczny. Zaspokaja potrzebę ruchu i działania.

OCZEKIWANE EFEKTY

Rozwój kompetencji:

 • społecznych:
  • nauka lepszego rozumienia innych, dzięki doświadczaniu bycia kimś innym;
  • stwarzanie możliwości funkcjonowania w różnych rolach i różnych sytuacjach, trening ról społecznych;
  • nauka bycia otwartym, odważnego wypowiadania własnego zdania, obrony własnego stanowiska przy respektowaniu praw innych;
  • stwarzanie możliwość bycia przywódcą w grupie, samodzielnego kierowania wydarzeniami;
  • współdziałanie z innymi umożliwiające naukę pracy w grupie i tworzenie więzi;
  • organizowanie przestrzeni przełamywania barier, które pozwala na lepszą jakość życia;
  • stwarzanie sytuacji społecznej akceptacji, aprobaty;
 • emocjonalnych:
  • nauka rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych, nazywania, określania oraz adekwatnego wyrażania emocji;
  • stwarzanie możliwości przeżycia różnorodnych emocji;
  • poznawanie własnych możliwości, które pozwala na poczucie własnej wartości, satysfakcji w z własnego działania, podwyższenie samooceny;
 • poznawczych:
  • ćwiczenie koncentracji uwagi,; kontrolowania dystraktorów;
  • wykorzystywanie, ćwiczenie i pogłębianie wyobraźni, zdolności obserwacji, słuchania, pamięci;
  • umożliwianie i skłanianie do refleksji, generalizacji;
  • zachęcanie do korzystania ze zdobytej wiedzy;
 • komunikacyjnych:
  • rozwijanie zasobu słownictwa oraz rozumienia pojęć (w ramach możliwości);
  • otwieranie na komunikację z innymi;
  • ćwiczenie umiejętności sprawnego porozumiewania się;
  • stwarzanie sytuacji do rozumienia i bycia rozumianym;
  • umożliwienie komunikowania się ze społeczeństwem;
  • rozwijanie umiejętności rozumienia i korzystania z komunikatów pozawerbalnych;
 • ruchowych:
  • rozwijanie świadomości własnego ciała;
  • umożliwianie wyczucia przestrzeni;
  • wyczucie i pracowanie z ciężarem, siłą, energią własnego ciała w czasie;
  • ćwiczenie płynności, zmienności rytmu ruchów, umożliwienie jego lepszej organizacji w przestrzeni i czasie;
  • rozwijanie świadomości ruchu innych osób w przestrzeni;

Zajęcia odbywać się będą popołudniami lub w soboty w siedzibie naszego Stowarzyszenia

80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 11

 Termin pierwszych zajęć ustalony zostanie po utworzeniu się grupy. 

Koszt udziału w warsztatach 15 PLN/zajęcia

Zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci

Cykl grupowych zajęć sobotnich z podziałem na grupy wiekowe:

 • Grupa wiekowa 2-4 lat (dziecko uczestniczy w zajęciach razem z rodzicem) max.6 dzieci godz. 9.00-10.00
 • Grupa wiekowa 4-8 lat max.8 dzieci godz. 11.00-12.00

ZAJĘCIA Z ARTETERAPII

Zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć arteterapeutycznych dla dzieci. Wykorzystując metody terapii zajęciowej z elementami chromoterapii, terapii plastycznej oraz muzyko- i choreoterapii zabierzemy Państwa dzieci w podróż do krainy wyobraźni. Połączenie dwóch światów ekspresji- sztuki i terapii- umożliwi dzieciom odreagowanie napięć i emocji, pozwoli na bezpieczne nawiązywanie kontaktu i ćwiczenie umiejętności społecznych. Obcowanie ze sztuką i aktywne uczestnictwo w procesie jej tworzenia sprawi, że dzieci nabiorą zaufania do własnych kompetencji, wzrośnie zatem ich poczucie sprawstwa i własnej wartości. „Każde dziecko jest artystą. Wyzwaniem jest pozostać artystą, kiedy się dorośnie” (Pablo Picasso). Dając dzieciom możliwość swobodnej ekspresji pozwalamy im na komunikację ze światem, dzięki czemu możemy je lepiej poznać i bardziej zrozumieć.

ZAJĘCIA Z BAJKOTERAPII

„Myślicie, że to bajka? To teraz zamknijcie oczy, pomyślcie marzenie, a potem rozwińcie skrzydła i… spełnijcie swój sen!” (Anna Świąć)

Zapraszamy na spotkania z bajką- cykl zajęć z bajkoterapii dla dzieci. Moc dziecięcej wyobraźni „ubierzemy” w szaty terapii. Stworzymy bezpieczny azyl pracy terapeutycznej dla wielu problemów i trudności, z którymi spotykają się najmłodsi. W drodze poprzez bajkową fabułę dziecko będzie miało możliwość rozpoznania przeżywanych emocji i ich usystematyzowania, co za tym idzie zredukowania lęku i pokonania trudności. Wykorzystywane przez nas bajki-pomagajki będą ogromnym wsparciem dla maluchów, które w naszych bohaterach z pewnością znajdą cząstkę siebie. Będziemy ćwiczyć koncentrację, uwagę i pamięć, a także stymulować mowę i kształtować nawyk aktywnego słuchania. Zapraszamy na pokład i lecimy do krainy fantazji!

Zajęcia prowadzi pedagog Agnieszka Cichosz.

Zajęcia logorytmiki

W ramach oferty sobotnich spotkań grupowych proponujemy Państwa dzieciom zajęcia z logorytmiki,

Logorytmika polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową osoby, którą się leczy bądź rehabilituje. Metodę tę stosuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi, przy czym na jej skuteczność nie ma wpływu ich rozwój intelektualny czy też ruchowy, jak również wrażliwość muzyczna czy jej brak. Najistotniejszym elementem w stosowanych ćwiczeniach słowno-ruchowych jest rytm.

Zajęcia logorytmiczne:

 • rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania makro- i mikro- ruchów,
 • pomagają w orientowaniu się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • sprzyjają poprawie koncentracji uwagi,
 • stymulują myślenie i mowę,
 • uczą zdyscyplinowania i umiejętności pracy w grupie.

Podstawową działalnością na zajęciach jest zabawa. Wtedy, w sposób naturalny dzieci uczą się i rozwijają. Zajęcia logorytmiczne mają formę pracy zarówno zbiorowej, jak i indywidualnej, w zależności od potrzeb. Przygotowane zestawy ćwiczeń i zabaw są dostosowane do poziomu sprawności narządów artykulacyjnych oraz sprawności motoryki małej i dużej.

Rodzaje ćwiczeń, które zawsze występują na zajęciach logorytmicznych:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia głosowe (wywoływanie, doskonalenie i utrwalanie głosek),
 • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
 • ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę (między innymi gesty Makaton),
 • ćwiczenia słuchowe,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • śpiew i ruch przy muzyce, odtwarzanie i tworzenie muzyki,
 • gra na instrumentach perkusyjnych.