Warsztaty dramowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz rodzeństwa

Warsztaty dramowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz rodzeństwa

OPIS WARSZTATÓW DRAMOWYCH

PROWADZĄCA: Halszka Gaczoł

 • pedagog specjalny.
 • terapeuta.

W 2009 roku ukończyła studia licencjackie pedagogiki – edukacji niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną na Uniwersytecie Gdańskim, broniąc pracę licencjacką pt.: „Drama jako metoda terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną”. W 2012 roku po ukończeniu studiów magisterskich wyjechała na Wolontariat Europejski (EVS) do Madrytu, gdzie pracowała jako wolontariusz w Fundacji Betesda w rezydencji dla osób z niepełnosprawnością jako opiekun, instruktor, pedagog oraz terapeuta. Od 2013 roku pracuje jako pedagog w Środowiskowym Domu Samopomocy przy gdańskim kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W 2015 roku prowadziła terapię indywidualną w ramach autorskiego programu w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku. Od 2001 roku nieprzerwanie bierze udział w różnych projektach teatralnych jako uczestnik lub prowadząca. Jako uczestnik m.in. w warsztatach musicalowych, kabaretowych, teatralnych i dramowych. Prowadząca warsztaty z dramy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w Środowiskowym Domu Samopomocy. Aktorka współpracująca z różnymi  grupami Teatru Poza tym, z Teatrem Razem, Teatrem Błękitna Sukienka. Występowała m.in. z  Teatrem Błękitna Sukienka w spektaklu „Podróż do wnętrza pomarańczy” w 2015 roku w Gdańsku, w teatralnym projekcie multimedialnym „Mickiewicz Open Source – Dziady 2.0” w 2011 roku w Gdańsku; z grupą z Hope St Ltd Apprentices z Wielkiej Brytanii podczas otwarcia wystawy „Picasso: Peace and Freedom” w Tate Liverpool w 2010 roku; z Teatrem Razem na XIII, XVIII i XIX Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w Gdańsku. Uczestniczyła w szkoleniach z metody dramy oraz warsztatach dramowych prowadzonych  przez: dr Adama Jagiełło-Rusiłowskiego, Aleksandrę Chodasz, Rachelę Molicką, Jarosława Rebelińskiego, Wojciecha Trzaskowskiego, Monikę Kazimierczyk i Ritę Jankowską.

CZAS TRWANIA JEDNEJ SESJI: 1,5 – 2h

LICZBA OSÓB W GRUPIE: 12 – 16 osób

PRZEDZIAŁ WIEKOWY UCZESTNIKÓW: 12 – 15 lat lub 15 – 18 lat

CEL GŁÓWNY

Drama, oparta na wchodzeniu w rolę, daje szansę na bezpieczne przeżywanie  i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, uczy skutecznej komunikacji oraz wpływa na poprawienie relacji między uczestnikami, co następnie przekłada się na codzienne funkcjonowanie w środowisku. Uczestnictwo w tym twórczym działaniu umożliwia i ułatwia wyrażanie emocji oraz nabycie akceptacji siebie i innych, czego następstwem jest odprężenie i dobre samopoczucie. Włącza wszystkich do wspólnej pracy, a naukę łączy z czerpaniem przyjemności, wyzwalaniem radości z tworzenia. Dostarcza bodźców stymulujących rozwój mowy (nie tylko werbalnej), wyobraźni i fantazji, a także rozwój społeczny. Zaspokaja potrzebę ruchu i działania.

OCZEKIWANE EFEKTY

Rozwój kompetencji:

 • społecznych:
  • nauka lepszego rozumienia innych, dzięki doświadczaniu bycia kimś innym;
  • stwarzanie możliwości funkcjonowania w różnych rolach i różnych sytuacjach, trening ról społecznych;
  • nauka bycia otwartym, odważnego wypowiadania własnego zdania, obrony własnego stanowiska przy respektowaniu praw innych;
  • stwarzanie możliwość bycia przywódcą w grupie, samodzielnego kierowania wydarzeniami;
  • współdziałanie z innymi umożliwiające naukę pracy w grupie i tworzenie więzi;
  • organizowanie przestrzeni przełamywania barier, które pozwala na lepszą jakość życia;
  • stwarzanie sytuacji społecznej akceptacji, aprobaty;
 • emocjonalnych:
  • nauka rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych, nazywania, określania oraz adekwatnego wyrażania emocji;
  • stwarzanie możliwości przeżycia różnorodnych emocji;
  • poznawanie własnych możliwości, które pozwala na poczucie własnej wartości, satysfakcji w z własnego działania, podwyższenie samooceny;
 • poznawczych:
  • ćwiczenie koncentracji uwagi,; kontrolowania dystraktorów;
  • wykorzystywanie, ćwiczenie i pogłębianie wyobraźni, zdolności obserwacji, słuchania, pamięci;
  • umożliwianie i skłanianie do refleksji, generalizacji;
  • zachęcanie do korzystania ze zdobytej wiedzy;
 • komunikacyjnych:
  • rozwijanie zasobu słownictwa oraz rozumienia pojęć (w ramach możliwości);
  • otwieranie na komunikację z innymi;
  • ćwiczenie umiejętności sprawnego porozumiewania się;
  • stwarzanie sytuacji do rozumienia i bycia rozumianym;
  • umożliwienie komunikowania się ze społeczeństwem;
  • rozwijanie umiejętności rozumienia i korzystania z komunikatów pozawerbalnych;
 • ruchowych:
  • rozwijanie świadomości własnego ciała;
  • umożliwianie wyczucia przestrzeni;
  • wyczucie i pracowanie z ciężarem, siłą, energią własnego ciała w czasie;
  • ćwiczenie płynności, zmienności rytmu ruchów, umożliwienie jego lepszej organizacji w przestrzeni i czasie;
  • rozwijanie świadomości ruchu innych osób w przestrzeni;

Zajęcia odbywać się będą popołudniami lub w soboty w siedzibie naszego Stowarzyszenia

80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 11

 Termin pierwszych zajęć ustalony zostanie po utworzeniu się grupy. 

Koszt udziału w warsztatach 15 PLN/zajęcia

About the author

Magdalena Kowalska administrator

gfgf